[proxy] Check IP dan Proxy anda

Gunakan tools ini untuk memastikan IP anda dan Proxy